Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom diplomovej práce je analyzovať, navrhnúť a vyvinúť softvérovú aplikáciu na hodnotenie vybraných kľúčových ukazovateľov finančnej výkonnosti. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa zaoberá teóriou finančných a štatistických ukazovateľov, ako aj teórii vývoja softvérových aplikácií a ich bezpečnosti.Druhá časť obsahuje analýzu realizovanú v malom priemyselnom podniku zo Slovenska. Cieľom bolo vyvinúť a úspešne otestovať navrhovanú softvérovú aplikáciu s posúdením finančných údajov tejto spoločnosti. Požiadavky spoločnosti kládli dôraz na jednoduchosť použitia a nízku zložitosť. Okrem toho nízke náklady na vývoj a údržbu. Výsledkom je, že aplikácia bola vyvinutá pomocou Visual Basic 3.0 a bola zostavená tak, aby ju bolo možné spustiť v existujúcom prostredí Windows spoločnosti.
The objective of this thesis is to analyze, design and develop software application for assessment of selected key financial performance indicators. The thesis is split into two parts. First part covers the research and investigations based on existing academic theory of financial and statistical indicators as well as theory on the software application development and its security. The second part contains a case study executed in an small industrial company from Slovakia. The aim was to develop and successfully test the proposed software application with the financial data from this company. The requirements of the company emphasized ease of use and low complexity. Next to that, low costs for the development and maintenance. As a result the application has been developed by using Visual Basic 3.0 and has been compiled in such a way so that it can be run in the existing Windows environment of the company.
Description
Citation
LACKOVÁ, I. Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny. ing. Kříž: Proč jste zvolila jako systémou podporu MS Excel? Kde jste čerpala vložená data? Jakým způsobem se data aktualizují? - částečně odpovězeno ing. Ondrák: Na základě čeho provádíte ověření uživatele? - částečně odpovězeno prof. Pospíšil: Upřesněte typy regresních funkcí? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO