Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou asfaltové směsi typu ACO 11+ a jejím využitím do konstrukce vozovek. Byly vypracovány zkoušky vstupních materiálů. Vstupními materiály je kamenivo a pojivo. Na základě výsledků vstupních zkoušek byla navržena nová asfaltová směs. Tato asfaltová směs byla zkoušena na odolnost proti vzniku trvalých deformací. Na základě výsledků této zkoušky se uvažuje nad změnou národní přílohy normy ČSN EN 13 108-1 Asfaltový beton. Z hlediska porovnání výsledků jsou součástí práce srovnávací zkoušky mezi silničními laboratořemi.
This bachelor thesis deals with the problem regarding asphalt concrete mixtures, concretely ACO 11+. This type of mixture has low resistance to permanent deformation (rutting) while high temperatures are present. The binder and aggregate tests regarding physical and mechanical properties were carried out. Subsequently the new mixture was designed on the basis of stricter requirement for grading envelope and air void content. The design mixture was tested for resistance to permanent deformation. From the obtained results the change in the national annex of the standard ČSN EN 13108-1 is considered in terms of change in testing temperature for some kinds of binders. The same tests were conducted in others asphalt laboratories in the Czech Republic to ensure the maximum comparability.
Description
Citation
NĚMEC, J. Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO