Inženýrské optimalizační modely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Průřez nosníku vyrobeného z profilu I je navrhován s ohledem na náhodná zatížení, kterým čelí během provozu. Jelikož se zde tyto náhodná zatížení vyskytují, bylo potřeba zvolit jiný přístup k řešení této úlohy. Vhodným přístupem bylo využití optimalizace a čtyř vybraných modelu, řešících tyto náhodnosti. Průřez byl optimalizován, za podmínky bezpečnosti, s ohledem na hmotnost konstrukce. Předmětem této práce je na jednoduché úloze bez náhodných prvků představit metodu převodu konstrukční úlohy na úlohu optimalizační, představit čtyři vybrané modely a aplikovat to na příkladu s náhodnostmi.
A cross-section of a girder made out of profile I is designed with respect to random loads, to which a girder will face during life time. Because the random loads are there, we need another aaproach to solving this exercise. Acceptable aproach is usage of optimisation and four choosen models, solving random loads. The cross-section has been to optimize with respect to minimal weight subject the safety constraint. Goal of this thesis is to present method of transfer structural exercise to exercise of mathematical optimisation, present four choosen models and apply this to exercise with random loads.
Description
Citation
TYDLAČKA, M. Inženýrské optimalizační modely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (předseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO