Simulátor napěťového výstupu +-10 V s mikrokontrolérem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa venuje návrhu napäťového simulátora s mikrokontrolérom. Práca predstavuje niektoré dostupné priemyselné riešenia. Následne sa práca venuje návrhu vlastného zariadenia. Návrh hardwarovej časti zahŕňa návrh schémy a dosiek plošných spojov simulátora a napájacieho zdroja. Po navrhovaní hardwarovej časti sa práca venuje programovému vybaveniu. Napokon sa práca zameriava na meranie a zhodnotenie nameraných výsledkov.
This thesis is about voltage simulator with microcontroller. The thesis presents some of the available industrial concepts. After that custom design is being proposed of simulator. Hardware proposal includes schematic and printed circuit board design of simulator and power supply. After designing of hardware part, the thesis focuses on software developing. Eventually, the thesis focuses on measurement and discussing of measured results.
Description
Citation
HORVÁTH, M. Simulátor napěťového výstupu +-10 V s mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO