Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie ktorá slúži na vytváranie faktúr, dodacích listov a sledovanie evidencie faktúr, evidencie distributorov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto práca obsahuje aj analýzu súčasného stavu spoločnosti a vlastný návrh riešenia.
This bachelor thesis is focused on the design and development of an application that is used to create invoices, delivery notes and monitor invoice records, distributor records and stock records. In addition to the theoretical part, this work also contains an analysis of the current state of the company and its own solution proposal.
Description
Citation
DUGAS, A. Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
otázka oponent – odpovězeno doc. Šimberová – Zdůvodněte stanovení nákladů jako hrozby vyplývající ze SWOT analýzy. odpovězeno Ing. Ondrák – V současnosti používaný software ve firmě neumí vytvářet skladovou evidenci a fakturaci? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO