Průmyslové odpadní vody v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Motivací této práce je umožnit čtenáři získat ucelený vhled do různých aspektů produkce průmyslových odpadních vod v ČR s bližším zaměřením na vinařství, což je vedle výroby piva velmi aktuální odvětví (z hlediska produkce odpadních vod), které se nejen v tuzemsku těší velké popularitě. Práce proto kromě výstavby teoretického základu nezbytného pro porozumění problematice nabízí také zajímavý souhrn a porovnání aktuálních statistických údajů o produkci a vypouštění průmyslových odpadních vod v ČR, a to s využitím jak nejnovějších dostupných publikací poskytovaných pravidelně Ministerstvem životního prostředí či Českým statistickým úřadem, tak také dat z online databáze Integrovaného registru znečištění. Zpracovaná data dávají do souvislostí mj. vývoj kvality a kvantity vypouštěných odpadních vod na území ČR v posledních desetiletích a poukazují tak na současné trendy reagující na různé ovlivňující faktory a události. Nechybí také přehled důležité legislativy relevantní k tématu práce včetně uvedení vybraných pasáží z emisních standardů.
The aim of this bachelor thesis is to provide a comprehensive insight into various aspects of industrial wastewater production in the Czech Republic. In addition to studying industrial wastewater in general, it also focuses specifically on winery wastewater. Wine production represents an alternative to another drink very popular among many Czechs – beer. To better understand this topic, the thesis combines a summary of theoretical knowledge with up-to-date statistics regarding production and emissions of industrial wastewater using data provided mainly by Ministry of the Environment of the Czech Republic, Czech Statistical Office, and Pollutant Release and Transfer Register. The results can be used for monitoring the development of quality and quantity of wastewater emissions during recent decades, as well as responses to various influencing events and factors. An overview of important legislation documents regarding this topic is included as well, followed by a brief selection of emission standards.
Description
Citation
SIKORA, P. Průmyslové odpadní vody v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci. Obsah prezentace: - Cíle práce - Motivace práce - Teoretická část (povrchové/podzemní vody, funkce vody, původ a typy znečištění odpadních vod, odpadní vody z vinařství) - Výsledky rešerše (časový vývoj vypouštění odpadních vod v ČR podle původu, grafická znázornění největších producentů odpadních vod v ČR) - Závěr Po prezentaci zodpověděl otázky oponenta práce a otázky položené členy komise. Dotaz na množství/původ produkované odpadní vody ve vinařství dle ročního období. Zodpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO