Zařízení pro měření výšky hladiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem zařízení pro měření výšky hladiny v podzemních nádržích napájeného z baterií. Zařízení bude umožňovat konfiguraci pro nastavení periody měření a~odesílání dat na cloud. Dále bude schopno odesílat varovné emaily v případě dosažení nízkého napětí napájecích baterií nebo při naměření výšky hladiny mimo požadovaný rozsah nastavený uživatelem. V teoretické části jsou obsaženy některé v dnešní době používané metody pro měření výšky vodního sloupce. Tato část obsahuje i stručný popis některých sběrnic a protokolů, které zařízení využívá při své činnosti. Další částí je návrh a následná realizace zařízení. V této části jsou popsány některé použité komponenty, je zde proveden rozbor některých částí software a také návrh a realizace hardwarové části včetně finálního provedení výsledného zařízení.
Thesis focuses on device design and realization of battery powered fluid level meter with intended use in underground tanks. Device can be configured to set the measurement and send data to cloud periods. Device is able to send warning emails if low battery voltage is detected and also send warning emails if measured water level is outside the range set by user. Theoretical part focuses on some of nowadays used measurement methods used in water level measurement. This part also includes a brief description of bus and protocols used by final device. Next part is about design and realization of device. In this part are described some used components, analyzed some parts of software and also design and realization of hardware including final design of device.
Description
Citation
MLČÁK, P. Zařízení pro měření výšky hladiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Milan Čučka (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka oponenta: Jak byste realizoval internetové připojení v oblastech, kde není možné připojení za pomoci WiFi? Jaká je přibližná doba výdrže zařízení na bateriích v závislosti na teplotě? Jaké je minimální napětí baterie, při kterém je zařízení schopno fungovat? Otázky komise: Co by se stalo, kdyby kapalina v nádrži zamrzla? Jak by bylo řešeno připojení zařízení do telefonní sítě? Je síla signálu ve studni dostačující?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO