Možnosti simulace šíření vysokofrekvenčního vlnění tenkostěnným panelem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá mechanickým vlněním v pružném materiálu, konkrétně Lambovými vlnami, které jsou využitelné při SHM. V první části je popis vlastností Lambových vln: rychlost šíření, jednotlivé módy a zejména disperze. Pak následuje popis provedených simulací pomocí programů MSC Nastran/Patran /Dytran.
The thesis deals with mechanical waves in elastic materiál, focusing on Lamb waves, which are useful in SHM. In the first part there is a description of Lamb Waves properties: wave velocity, specific modes and especially dispersion. After that, there are described simulations, which were performed using MSC Nastran/Patran/Dytran software.
Description
Citation
SKŘIVÁNEK, J. Možnosti simulace šíření vysokofrekvenčního vlnění tenkostěnným panelem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Filakovský, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO