Detekce kompletní blokády levého Tawarova raménka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s teorií elektrofyziologie srdce a s patologií blokády levého Tawarova raménka (LBBB). Dále vytvořit anotovanou databázi komplexů QRS pro testování algoritmů pro detekci LBBB. Tyto algoritmy navrhnout a otestovat je. Detekce LBBB je důležitá, protože se jedná o důležitý prediktor úspěšnosti resynchronizační léčby. Konvenční kritéria pro detekci nejsou pro tento účel použitelná z důvodu nízké přesnosti, proto byla vytvořena Straussova kritéria, která jsou více přesná. Vytvořený program se řídí pomocí těchto kritérií. Celkové vyhodnocení úspěšnosti detekce algoritmu je 100 % senzitivita a 69 % specificita. Můžeme tedy se 100 % jistotou určit, kteří pacienti LBBB nemají.
The aim of this bachelor thesis is to get acquainted with the theory regarding electrophysiology of the heart and the pathology of Left Bundle Branch Block, LBBB for short. One of the goals is to make annotated database of QRS complexes for testing the LBBB algorithms. Next step will be to write and test these algorithms. Detection of LBBB is important, because it is one of the predictors of successfulness of resynchronization therapy. Conventional criteria for detection are not usable because of their low accuracy, that is why Straus' criteria had been made, those are way more accurate. This programme will abide these criteria. The overall evaluation of successfulness of this algorithm's detection is 100 % sensitivity and 69 % specifity. Therefore we can determine which patients do not suffer from LBBB without the risk of being wrong.
Description
Citation
OPRAVILOVÁ, K. Detekce kompletní blokády levého Tawarova raménka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO