Využití programovacího jazyka Python pro řešení problémů fyziky povrchů souvisejících s výzkumem grafenu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřená na využití programovacího jazyka Python pro řešení tři fyzikálních problémů: grafenového čidla vlhkosti, analýzy obrazu snímků galia na grafenu z rastrovacího elektronového mikroskopu a difúzní rovnice náboje na povrchu grafenové mikrostruktury pro popis Kelvinovy sondové mikroskopie.
This work is focused on application of Python programming language for solving of three physical problems: graphene humidity sensor, image analysis of pictures of graphene doped by gallium from scanning electron microscope and diffusion equation of charge on surface of graphene microstructure for description measurement by Kelvin Probe Force Microscopy.
Description
Citation
ŠPAČEK, O. Využití programovacího jazyka Python pro řešení problémů fyziky povrchů souvisejících s výzkumem grafenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Byly zvažovány i ostatní softwarová řešení, např. Mathematica?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO