Stavebno technologický projekt bytových domov Zdravie v Hornom Smokovci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom riešenia diplomovej práce sú objekty bytových domov Zdravie II v Hornom Smokovci. Práca je zameraná na spodnú hrubú stavbu na základe vyhotovenia analýzy rizík. Obsahom práce sú zariadenia staveniska, podrobný časový plán stavby, rozpočet a technologické postupy vybraných častí stavby.
The subject solutions diploma works are objects of apartment buildings II Health in Upper Smokovec. The work is focused on the bottom shell construction based versions of risk analysis. The content of the work are equipment, detailed construction schedule, budget and technical procedures of selected parts of the building.
Description
Citation
ŠIFROVÁ, S. Stavebno technologický projekt bytových domov Zdravie v Hornom Smokovci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO