Virtualizovaná webová aplikace pro příjem nízkoobjemových dat ze senzorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Na začátku teoretické části, bakalářská práce se věnuje technologie LPWAN nebo Low-Power Wide-Area Network. Systémům, které vyznačují se nízkou spotřebou energie a širokým pokrytím. Probírá se jejich klíčové vlastnosti. Následně pozornost je věnovaná standardu LoRaWAN\texttrademark\,. Ze začátku se rozebírá modulace LoRa\textsuperscript{\tiny\textregistered} - používané modulační techniky a výhody oproti konkurence. V dalším kroku se věnuje sítím LoRaWAN\texttrademark\, - architektuře, typům koncových zařízení a zabezpečení. Virtualizaci - využití v současném světě, rozebírá druhy virtualizací a její výhody. V praktické části je představeno zprovoznění open-source LoRaWAN\texttrademark\, serveru ChirpStack, brány, registrací a aktivací koncových zařízení. Je věnovaná pozornost aplikaci naprogramované s použitím Flask pro správu zařízení a příjem dat. Je vysvětlen princip fungování a zprovoznění virtualizované webové aplikaci. Na závěr jsou popsané výsledky a možné způsoby vylepšení aplikace.
At the beginning of the theoretical part, the bachelor thesis focuses on LPWAN or Low-Power Wide-Area Network technology. Systems that are characterized by low power consumption and wide coverage. Their key features are discussed. Subsequently, attention is paid to the LoRaWAN\texttrademark\ standard,. Initially, LoRa\textsuperscript{\tiny\textregistered} modulation is discussed - the modulation techniques used and the advantages over competitors. The next step discusses LoRaWAN\texttrademark\, - architecture, types of end devices and security. Virtualization - uses in today's world, discusses types of virtualization and its benefits. The practical part introduces the commissioning of open-source LoRaWAN\texttrademark\, ChirpStack server, gateway, endpoint registration and activation. Attention is paid to an application programmed using Flask for device management and data reception. The principle of operation and commissioning of the virtualized web application is explained. Finally, the results and possible ways to improve the application are described.
Description
Citation
KHARYTONOV, O. Virtualizovaná webová aplikace pro příjem nízkoobjemových dat ze senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Látal, DiS. (člen) Ing. et Ing. Petr Musil (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Jan Grepl (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Vaše práce popisuje obecně IoT resp. LPWA technologie. V práci byla zahrnuta převážné technologie LoRa (LoRaWAN). Je možné modulárně práci rozšířit pro podporu i dalších IoT technologií jako NB-IoT, Sigfox či i dalších jako Bluetooth, Zigbee, IOMesh, IQRF apod. ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO