Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh obytného souboru je situován na ulici Pastviny v Brně- Komíně. Funkční náplní celého území je bydlení. Jedná se o okraj města, kde dochází k prolínání městského a vesnického charakteru bydlení. Navrženy jsou řadové domy, bytové domy a rodinné vily. Plně je využita orientace vůči světovým stranám a konfigurace terénu. Nově je navržena místní jednosměrná komunikace funkční třídy D, podskupiny D1, procházející skrze zadané území.
The study of residential complex at Pastviny street in Brno-Komín is going to be a landscape for living. It is situated at periphery of a city which contain urban and country character of living. Designed are terraced houses, apartment buildings and villas. In study are fully used the cardinal points orientation and terrain configuration. There is also designed a new one way communication function class "D", subclass "D1" which is going through the area.
Description
Citation
HORÁČKOVÁ, M. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Halfar (člen) Ing. arch. Jakub Koňata (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen)
Date of acceptance
2015-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO