Optimalizace výrobních procesů na pracovišti vrtacího poloautomatu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca obsahuje návrh optimalizácie výrobných procesov na pracovisku vŕtacieho poloautomatu v malej firme, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou panelov z papierových voštín. V práci je spracovaná všeobecná charakteristika podnikových procesov, procesná mapa a detailná analýza výrobných procesov vŕtacieho poloautomatu. Návrh optimalizácie rieši zefektívnenie procesu vŕtania a zníženiu nákladov.
This bachelor’s thesis includes proposal of optimizing production processes in the drill semiautomatic machine in small company, that deals with development and production of honeycomb boards. Focus is based on elaboration of general business processes characteristics, process map and detailed analysis of production processes in the drill semiautomatic machine. The proposal of optimazing solves making the drill process more efficient and cost cutting.
Description
Citation
MOŽNÁR, A. Optimalizace výrobních procesů na pracovišti vrtacího poloautomatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO