Podnikatelský plán

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské pojmy, různé zákonné požadavky, různé druhy podnikání a jiné potřebné požadavky, které slouží k realizaci podniku. Obsahuje podrobné analýzy současného stavu, výpočty nákladů a návrhy na řešení, které pomohou realizovat a ovlivnit možný vývoj podniku.
The Bachelor´s thesis focuses on creation of a business plan for an innovation IT company, which would be on international market. It defines basic business terms, various law and other necessary restrictions for the actual realization of the project. It contains the detailed analyses of status, cost calculations and possible suggestions for solutions that help realize and influence possible progress of the company.
Description
Citation
VINOKUROVA, V. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
Ing. Mráček - Jaké další formy marketingové komunikace byste využila pro nově zakládanou společnost? - odpovězeno doc. Konečná - Dle čeho jste vyčíslila nástupní mzdy zaměstnanců společnosti? - odpovězeno doc. Konečná - Uvažujete o zvýšení mezd po uplynutí zkušební doby? - odpovězeno doc. Konečná - Jaké kvalifikační předpoklady by měl zaměstnanec na pozici tester mít? - odpovězeno doc. Šimberová - Máte u vyčíslení nákladů na mzdy zahrnuté náklady na sociální a zdravotní pojištění? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO