Nanostruktury a nanosenzory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu senzoru prostřednictvím nanotechnologie. Tato práce se také zabývá využitím nanodrátu jako součástí senzoru s konfigurací unipolárního tranzistoru. Kvantové tečky a jejich využití v optické detekci jsou také zahrnuty v této práci. Výhody i současná omezení nanosenzorů jsou shrnuty v závěru práce.
The aim of this bachelor’s thesis is to introduce the application of nanotechnology in sensing devices, provide fundamental information about nanotechnology including the description and the classification of nanostructures, and emphasise the possibility to enhance sensor operation by means of nanotechnology. The thesis also deals with the application of a nanowire as part of a sensor using the configuration of the field-effect transistor. Quantum dots and their application in optical detection, mainly in the field of nanomedicine, are considered in this thesis as well. The last part is focused on the advantages and current restriction of nanosensors.
Description
Citation
KŘEČKOVÁ, J. Nanostruktury a nanosenzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Magdalena Šedrlová (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Studentka prezentoval svou BP bezchybnou angličtinou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO