Testování vibračního generátoru s podélnou cívkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje oživení a testování vibračního generátoru s pákou uloženou na hrotech podle návrhu vypracovaném na VUT v Brně. Kromě samotné konstrukce je cílem BP vytvoření simulačního modelu tohoto zařízení a následné porovnání výsledků simulace a hodnot získaných z testování skutečného generátoru na vibrační stolici. Tento vibrační generátor by mohl mít teoretické použití v leteckém průmyslu i v mnoha dalších odvětvích průmyslu. Je žádoucí, aby jeho rozměry a hmotnost byly minimalizovány na co nejmenší hodnoty. Zároveň však v zájmu bezproblémového chodu musí zůstat zachovány určité parametry generátoru. Vzhledem k výše uvedenému byly tedy navrženy některé konstrukční úpravy.
This thesis deals with activation and testing of Vibration Power Generator with Longitudinal Coil which was designed at Brno University of Technology. One of goals of the thesis is to compile simulating model of this device and to compare its results with data gained from measuring device used while testing on the vibration stand. This Vibration Power Generator could be theoretically used in aerospace industry as well as in other branches of industry. It´s important to minimalize its dimensions and weight as much as possible. On the other hand, there are some parameters which should stay unchanged with respect to troublefree work of the device. According to those facts, some changes of construction were proposed within this thesis.
Description
Citation
STEJSKAL, J. Testování vibračního generátoru s podélnou cívkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na výborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO