Deskripce vřeten u HSC obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce popisuje typy vřeten používaných u HSC obráběcích strojů. V jejím úvodu je zmíněna samotná problematika technologie vysokorychlostního obrábění, z jejíž vlastností plynou nároky na obráběcí stroje a nástroje použité pro tuto technologii. Po vymezení základních pojmů a požadavků na vřetena je v práci rozebrána skladba HSC vřeten, zejména druhy uložení a způsoby pohonu, dále pak vyvážení a chlazení. Následně je uveden stručný přehled výrobců. V závěru práce je krátké poohlédnutí po výstavě EMO Hannover 2007 a zároveň uvedeny vývojové trendy v oblasti vřeten.
This study describes the types of spindles used for HSC machine tools. Its introduction focused on the main issue of high-speed cutting whose characteristic make demands for machine tools and for tools used for this technology. After specification of basic terms and demands for spindles the study concerns structure of HSC spindles especially ways of placing and driving as well as balancing and cooling. Furthermore the study includes summary of producers. Conclusion of the study covers brief recapitulation of exhibition EMO in Hannover 2007 and focused on developing trends regarding spindles.
Description
Citation
LÁBUS, M. Deskripce vřeten u HSC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Doc.Ing. Viera Poppeová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Bronislav Foller, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO