Výroba bezrámových slévárenských forem ve slévárnách železných a neželezných kovů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce zpracovává přehled metod výroby bezrámových slévárenských forem a porovnává výhody a nevýhody jednotlivých technologií. V praktické části je zaměřena na zhodnocení modernizace pracoviště bezrámové formovny ve společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. při přechodu z morálně i fyzicky zastaralé linky UNIVERSAL KFA 20 na novou, přesnější a výkonnější linku DISA MATCH 20/24.
The bachelor thesis handles a summary of working methods of frameless casting molds and compares advantages and disadvantages of individual technologies. In its practical part, the thesis is focused on a corporation Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. whose frameless molding went through a modernization that is the subject of this thesis. A morally and physically obsolete production line UNIVERSAL KFA 20 was exchanged for a more accurate and efficient one – DISA MATCH 20/24.
Description
Citation
BOŘIL, P. Výroba bezrámových slévárenských forem ve slévárnách železných a neželezných kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Kováč (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO