Objekt pro malé a střední podnikání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Objekt pro malé a střední podnikání se nachází na okraji města Brna v Modřicích. V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Olympie, Giga sport a Skonto nábytek. Objekt je řešen jako kompaktní hmota, která je horizontálně dělena na dvě různá odvětví výrobního průmyslu a administrativních kanceláří. Výrobní hala se vertikálně rozprostírá přes první dvě nadzemní podlaží a část administrativy k ní příslušné má v jižní části objektu. V severní části se nachází prostory skladů a zásobování výroby. Ve třetím nadzemním podlaží jsou prostory k samostatným administrativním účelům s vlastním vstupem z východní části. Objekt splňuje standart pro nízkou spotřebu energie a celá plochá střecha může být využita pro uložení solárních kolektorů pro získávání energie a ohřevu teplé vody. Každé místo v objektu je řešeno bezbariérově. Vnější fasáda je dělena horizontálně třemi barvami černé, šedé a bílé. Okenní otvory jsou řešeny jako francouzská vertikální okna kontrastem k barevnosti fasády. Objekt nabízí maximální variabilitu, funkčnost a možnosti pracovních míst.
The building for small and medium business is located on the outskirts of the city of Brno in Modřice. In close proximity there is a shopping center Olympia, Giga Sport and discount furniture. The building is designed as a compact mass, which is divided horizontally into two different sectors of manufacturing industry and administrative offices. The production hall is vertically extends through the first two floors and part of her administration is appropriate in the southern part of the building. In the northern part of the premises is located warehouses and production supply. The third floor is a separate space for administrative purposes with its own entrance from the eastern part. The building meets the standard for low power consumption and a flat roof can be used to store solar collectors for energy and hot water. Each location in the building is wheelchair solved. The facade is divided horizontally by three colors black, gray and white. Window are designed as french windows vertical contrast to the color of the facade. The building offers maximum versatility, functionality and potential jobs
Description
Citation
KOPŘIVOVÁ, N. Objekt pro malé a střední podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO