Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti. Na hodnocení finanční situace jsou použity metody finanční analýzy. Nejdříve budou uvedeny cíle práce, poté bude následovat teoretická část práce, kde budou představeny metody finanční analýzy a v analytické části budou využity v praxi. Následovat bude obeznámení s podnikem, na kterém bude prováděna analýza a poté bude provedena analýza samotná. Na konci práce budou uvedeny vlastní návrhy řešení ke zlepšení finanční situace podniku
Bachelor thesis is focused on evaluation of financial situation company. Methods of financial analysis are used for evaluating the financial situation. At first, the aims of the thesis will be stated, then the theoretical part of the thesis will follow, where the methods of financial analysis will be defined and in the analytical part these methods will be put into practice. Furthermore, the company on which the analysis is based will be introduced and then analyse will follow. At the end of the thesis, author´s own suggestions for improvement of the financial situation will be introduced.
Description
Citation
SEDLÁČKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Otázka oponenta - Odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Vývoj trhu na kterém firma působí. - Odpovězeno Ing. Petr Novák, Ph.D. - Zdroje SWOT analýzy. - Odpovězeno doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Kritika formálních znaků práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO