Podnikatelský záměr

Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem společnosti Rapos, spol. s r.o., která působí na českém trhu v oblasti stavebního průmyslu. Po analýze firmy a konzultaci s vedením byl navržen plán na rozvoj společnosti koupí dceřiné společnosti a tím ušetření nákladů díky její činnosti. Následně byla spočítána návratnost investice.
This thesis deals with the business plan of Rapos Ltd., which operates on the Czech market in the construction industry. After analyzing the company and consulting with management, plan was desighned to develop subsidiary company purchase and the cost savings due to its activities. Subsequently, the calculated return on investment.
Description
Citation
SZLÁVIK, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kutěj (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) JUDr. Petra Schillerová (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO