Automatizovaný barman

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Pracoval jsem na projektu automatizovaného barmana, jehož konstrukce již byla hotová. Na samotném začátku jsem se s konstrukcí musel nejprve dokonale seznámit a pochopit jak má fungovat. Software jsem vytvářel ve vývojovém prostředí CoDeSys ve verzi 2.3 a poté ve verzi 3.5. Obě verze umožňují jak tvorbu programu a vizualizace, tak i online sledování chodu automatu a ladění programu. Automat komunikuje přes AS-interface. Cílem práce bylo vytvořit software pro barmana. Program automatu má strukturu stavového automatu, který je pro tuto aplikaci ideální. Stavový automat je ve vývojovém prostředí psán v jazyce SFC a jeho jednotlivé kroky pak v jazyce LD, ST, nebo FBD. Soustředil jsem se na jednoduchost a přehlednost programu, do kterého jsem se snažil zakomponovat co nejvíce funkcí. Podařilo se mi vytvořit program schopný načepovat jeden ze 4 nebo mix libovolného počtu nápojů. Lze také říci, že obsluha nechce plnou sklenici, ale menší počet dávek než je maximum. Hlavním přínosem pro mě bylo to, že jsem samostatně dokázal řešit problém pomocí programovatelného automatu na reálném systému, což mi dodalo značné zkušenosti. Výsledkem této práce je funkční automatizovaný barman včetně plnohodnotné funkční vizualizace, která zobrazuje senzory, stav počtu zadaných dávek pro jednotlivé nápoje a umožňuje také ovládání celého systému a kontrolu chybových stavů.
I was working on a project of the automated bartender, whose construction has already been done. At the beginning I had to acquaint with construction and understand how it should work. I created the software in developmental environment CoDeSys in version 2.3 and later in version 3.5. Both of them allows the program creation, as well as visualization and online monitoring of PLC operation and debugging. PLC communicates via AS-interface. The aim of this project was to create fully functional application for barman. PLC program is structured as a state machine, which is ideal for this application. State machine is written in the developmental environment in language SFC and its individual steps in LD, ST, or FBD. I focused on simplicity and clarity of the program, in which I tried to incorporate as many features as possible. I managed to create a program that is able to tap one of the 4 or mix of any number of drinks. It can be also said that the operator doesn't want a full glass, but fewer doses than the maximum. The main acquisition for me was the fact that I was able to solve the problem independently, using the programmable controller on a real system, which gave me lots of new skills. The result of this work is fully functional automated barman including visualization that shows the status of sensors, the number of doses for individual drinks and allows to control the whole system and check error messages.
Description
Citation
PODRABSKÝ, T. Automatizovaný barman [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO