Modernizace výukového přípravku jeřábu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací modelu jeřábu využívaného ve výuce. Cílem modernizace je navrhnout a realizovat výukový řídící panel dle stávající modulární koncepce výukových přípravků. Navrhnout úpravy elektroniky modelu jeřábu tak, aby bylo možné model jeřábu používat ve smyslu „plug and play“. Tyto úpravy následně na modelu zrealizovat. Vytvořit software umožňující ověření funkce všech použitých prvků.
This bachelor thesis deals with the modernization of a crane model used in teaching. The aim of the modernization is to design and implement a teaching control panel according to the existing modular concept of teaching panel, to propose modifications to the electronics of the crane model so that the crane model can be used in a „plug and play“ sense. These modifications will be then implemented on the model. The aim is also to develop a software for verification of the function of all the elements used.
Description
Citation
MACHALÍČEK, K. Modernizace výukového přípravku jeřábu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy. Student také odpověděl na otázky oponenta. Komise měla dotazy: Je model bezpečný pro výuku? Z jakého důvodu byly odebrány některé původní snímače? Proč jsou na modelu umístěny pouze dva konektory DB25? Proč je na vizualizaci použita čeština současně s angličtinou?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO