Regulovatelný laboratorní zdroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je seznámit čtenáře s principem lineárních zdrojů a provést ho návrhem regulovatelného laboratorního zdroje. Návrh regulovatelného laboratorního zdroje je řešen pomocí stabilizátoru L200 s regulací napětí a proudového omezení. Zapojení je rozšířeno o číslicovou část, která je řešena pomocí mikrokontroléru ATmega8, sloužící ke zpracování naměřených veličin a ovládání periferií. Zdroj bude poté zkonstruován a budou na něm provedeny měření jeho parametrů.
The aim of this work is to enlighten the reader with topic of linear power sources and guide him through designing his own adjustable laboratory power supply. Design of adjustable laboratory power supply uses the stabilizer L200 with voltage regulation and current limitation. Device is expanded with digital part (using ATmega8 MCU) to enable peripherals control and measured values processing. The laboratory power supply will be constructed and its parameters will be measured.
Description
Citation
SKRYJA, P. Regulovatelný laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Sobota, Dr. (člen) Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO