Výběr a implementace informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá s výberom a implementáciou informačného systému do vybranej spoločnosti. V prvej časti práce sú popísané teoretické východiská práce, a definície jednotlivých pojmov. Druhá časť práce je zamerená na analýzu súčasného stavu, na stanovenie požiadaviek firmy, a na výber vhodného systémového riešenia.
This bachelor thesis deals with the selection and implementation of the information system into a selected company. The first part of the thesis describes the theoretical basis of the work and the definitions of the terms. The second part of the thesis is focused on the analysis of the current state, the determination of the company's requirements, and the selection of a suitable system solution.
Description
Citation
SZABÓ, T. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-29
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO