Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Moje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé i nepřímé dopady několika opatření a kritický pohled na ně. Část věnovaná filtrům pevných částic zahrnuje jejich funkci, přínos a zejména problémy, ke kterým dochází při reálném provozu.
This bachelor's thesis deals with lowering exhaust emissions and particle filters. These issues are often debated and also legally regulated, especially by the European Union. The thesis includes direct and indirect impacts on some measures and a critical evaluation of them. The part dedicated to filters includes their function, benefit and problems which occur in actual operation.
Description
Citation
BOJANOVSKÝ, J. Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student seznámil komisi s prezentací bakalářské práce na téma Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO