Komunikace mezi řídicími jednotkami v automobilovém průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem této bakalářské práce je komunikace mezi řídicími jednotkami dveřních systémů v hromadné dopravě. Nejprve jsou popsány předpisy, které musí komunikační systém splňovat, aby mohl být nasazen v prostředcích hromadné dopravy. Dále jsou navrženy systémy pro komunikaci po optickém vlákně, metalickém vedení a bezdrátově za využití Bluetooth Low Energy. Použité technologie jsou teoreticky popsány a navržené systémy realizovány s využitím vývojové desky Lolin 32 ESP-WROOM-32 a Arduino Uno. Systémy jsou navrženy tak, aby snímaly vstupy od řidiče či cestujících, které jsou následně zobrazeny na displeji. Vytvořené přenosové systémy jsou v práci blíže popsány.
The topic of this bachelor thesis is communication between control units of door systems in public transport. Firstly, the regulations that a communication system must comply with are described to be used in public transport. Furthermore, systems for communication via optical fiber, metallic lines and wirelessly using Bluetooth Low Energy are designed. The technologies used are theoretically described and the designed systems are implemented using the development board Lolin 32 ESP-WROOM-32 and Arduino Uno. The systems are designed to capture inputs from a driver or passengers that are then shown on a display. The created transmission systems are described in more detail in the thesis.
Description
Citation
JUREK, M. Komunikace mezi řídicími jednotkami v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Martin Kiac (člen) Ing. Bohumil Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Je vhodné použiť bluetooth pre komunikáciu, ak uvážime, že v autobuse je 50 ľudí a každý má telefón a nositeľné zariadenie (hodinky) s bluetooth? Nenastalo by príliš veľké rušenie a potenciálne nebezpečne situácie (otvorené dvere počas jazdy)? Bolo by možné posielať dáta cez SFP bez použitia špeciálnej knižnice? Je možné realizovať prenos dát cez optické kabely bez protokolu Ethernet?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO