Tiskové hlavy pro 3D tisk hydrogelů s nízkou viskozitou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci se věnuji 3D biotisku v tkáňovém inženýrství a rozebírám používané materiály a technologie, které lze pro 3D biotisk využít. V práci je také obsažena diskuze vybavení pro 3D biotisk a současné výzvy 3D biotisku metodou extruze. V praktické části je navrženo řešení extruzivního 3D biotisku nízkoviskózních hydrogelů pomocí hydraulické pumpy, vlastní tiskové hlavy a chladícího okruhu.
In this bachelor thesis, I deal with 3D bioprinting for tissue engineering and analyze used materials and technologies that can be utilized for 3D bioprinting. The paper also includes a discussion of 3D bioprinting equipment and the current challenges of extrusion 3D bioprinting. In the practical part, a solution of a complex system for extrusion 3D bioprinting of low viscosity hydrogels is proposed using a hydraulic pump, a print head, and a cooling circuit.
Description
Citation
HAVLÍČEK, V. Tiskové hlavy pro 3D tisk hydrogelů s nízkou viskozitou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku jak byl tisknut uvedený návrh v prezentaci. Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. doplnil, že v práci chybí vnitřní popis programu, řízení a k čemu výsledná práce slouží a její smysl. RNDr. Jan Balvan položil otázku na co se hydrogel nanáší, co se tím plní. Bral jste v potaz toxické účinky kovu na buňky? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO