Propojení PC a PLC pomocí Ethernet Powerlink

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je propojení PC a PLC pomoci průmyslové sítě Ethernet Powerlink. Práce popisuje základní princip Powerlink sítě a možnost připojení obyčejného počítače tak, aby splňoval dané normy komunikačního standardu. Díky tomu může člověk tento počítač použít k nastavování a vizualizaci parametrů ostatních zařízení připojených k Powerlink síti. Výsledkem práce je aplikace, která po připojení do EPL sítě zjistí všechna aktivní zařízení v síti, jejich jména, případně jejich proměnné.
The aim of my bachelor‘s thesis is connection between PC and PLC with industrial network Ethernet Powerlink. This work describes the basic principle of Powerlink network connection and the option of connecting ordinary PC to Powerlink network according to Powerlink standard. This allows you to use your computer for setting parameters and visualization of other devices connected to the Powerlink network. The result of this work is an application that after the connection to the EPL network detects all active devices on the network, shows their names and eventually displays their variables.
Description
Citation
ŠPAČEK, M. Propojení PC a PLC pomocí Ethernet Powerlink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student zodpověděl všechny položené otázky a obhájil BP.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO