Konstrukce nízkotlakého magnetoreologického tlumiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou omezené životnosti těsnících prvků ve stávajících vysokotlakých magnetoreologických tlumičích. Životnost těsnění by bylo možné prodloužit konstrukcí MR tlumiče, který by pracoval za nižších tlaků, což je i cílem této práce. Navržený tlumič dosahuje nízkého tlaku díky vložení patního MR ventilu mezi tlumící píst a plovoucí píst plynové komory. Součástí ventilu je zpětný ventil. Z hlediska jednoduchosti a snížení výrobních nákladů na testovací prototyp, byl tlumič zkonstruován úpravou stávajícího vysokotlakého jednoplášťového tlumiče dostupného na FSI VUT. Přínosem této práce je experimentální ověření funkce zpětného ventilu v MR kapalině. Ventil vykazuje asymetrickou charakteristiku, a rychle se zavírá. Hlavním výsledkem je konstrukční návrh nízkotlakého jednoplášťového MR tlumiče. Předpokládá se, že provozem MR tlumiče za nižších tlaků se zvýší životnost těsnění což může vést k jejich širší implementaci.
This bachelor thesis deals with the problem of the limited lifetime of sealing elements inside high-pressure magnetorheological dampers. The lifetime could be extended by the low-pressure damper design, which is also the aim of this thesis. The proposed design achieves low-pressure operation thanks to the MR foot valve inserted between the damping piston and floating piston of the air chamber. This foot valve also contains a blow-off check valve. For simplicity and to reduce the upfront costs of the testing prototype, the damper was designed by modifying an existing single-tube high-pressure MR damper available at FSI VUT. The contribution of this thesis is the experimental evaluation of check valve function in MR fluid. Valve exhibits asymmetrical behaviour and closes rapidly. The main outcome is the design of a low-pressure single-tube MR damper. It is expected that operation at lower pressures will extend the lifetime of sealing elements which may lead to broader implementation of MR dampers.
Description
Citation
MAREŠ, J. Konstrukce nízkotlakého magnetoreologického tlumiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Magnetoreologický tlumič je vlivem proudu a disipace mechanické energie značně tepelně zatížen. Nebude přidáním dalšího elektrického členu tepelné zatížení tlumiče příliš veliké? - zodpovězeno 2) V rešerši a analýze uvádíte, že použití mechanických ventilů v MR kapalině je spojené s několika nevýhodami. Přesto však mechanický ventil v režimu odskoku používáte. Nebylo by možné průtok kapaliny skrz přídavný ventil regulovat pouze magnetickým polem a mechanickou část regulace tak úplně vypustit? - zodpovězeno 3) Na obrázku 5-15 uvádíte srovnání tlakových ztrát pro píst a tlakový ventil. Ve srovnání počítáte s rozdílnými proudy pro oba ventily. V případě, že by se z důvodu zjednodušení řízení a el. obvodu používal stejný proud pro oba ventily, jste schopen i nadále zaručit vetší tlakovou ztrátu na vloženém ventilu? - zodpovězeno Doc.Vrbka: Disipovaný výkon tlumiče je 10W, mohl by jste okomentovat? - zodpovězeno Ing.Košťál: Proč magnetorologické tlumiče pracuje za vyšších tlaků než běžné? Je u normálního tlumičen riziko kavitace? - zodpovězeno Doc.Vrbka: Proč je nádobka pro stlačený vzduch mimo tlumič? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO