Osobní automobily Citroën v letech 1934 - 1975

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je sepsat informace o nových konstrukčních prvcích v osobních automobilech Citroën vyráběných v letech 1934 – 1975. Práce je psána formou rešerše z dostupných informací získaných z literatury, internetu a vlastních zkušeností s vozidly. Zaměřuje se především na okolnosti vzniku osobních vozidel Citroën v uvedeném období, jejich konstruktéry, použité moderní prvky v porovnání s konkurencí a v závěru hodnotí konkrétní inovativní řešení tehdejší doby z dnešního pohledu.
Aim of the submitted bachelor thesis is to summarize some information about new constructive elements in Citroën passenger cars produced in years 1934-1975. The work is written as a literature retrieval, all the information were gained by means of literature, internet or my own experiences with the cars. Main goal mostly focuses on background of Citroën passenger car`s origination, their constructors as well as employed modern elements in comparison with competition. In conclusion, evaluation of specific innovative solutions of that period from today`s point of view is provided.
Description
Citation
TRESCHL, J. Osobní automobily Citroën v letech 1934 - 1975 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student seznámil komisi s prezentací bakalářské práce na téma Osobní automobily Citroën v letech 1934 - 1975.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO