Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti Panasonic Industrial Devices Slovakia s. r. o. v rokoch 2015 až 2019. Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť je zameraná na ciele a metodiku práce. V druhej časti sú vymedzené teoretické východiská, potrebné pre praktickú časť. V tretej časti je predstavená analyzovaná spoločnosť a vypracovaná samotná finančná analýza. Výsledky tejto analýzy sú porovnávané s hospodárením vybranej konkurenčnej spoločnosti. V poslednej časti sú vyslovené vlastné návrhy na zlepšenie finančného stavu spoločnosti.
The bachelor thesis is focused on evaluating the financial situation of the company Panasonic Industrial Devices Slovakia s. r. o. in the years 2015 to 2019. The thesis is divided into four parts. The first part deals with the goals and methodology of the work. The second part defines the theoretical basis needed for the practical part. The third part includes overview of the analysed company and the financial analysis itself. The outcomes of this analysis are compared with the results of a selected competing company. In the last part, own suggestions are made to improve the financial condition of the company.
Description
Citation
SUROVČÍKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, Dis.: Jaká je obvyklá doba splatnosti pohledávek? Odpovídá průměrná splatnost pohledávek situaci v odvětví? Jakým způsobem by se dala splatnost reálně snížit (například z 30 dnů na 15)? To jste neřešila? - zodpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D.: Jaké penále je na Slovensku reálně přípustné s ohledem na čas? - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Jak byste si reálně představovala, že "zařídíte" aby Vám dala společnost nižší ceny? Je pro Vás v tomto dodavatel důležitý? Můžete ho snadno vyměnit? Uvažovala jste kolik reálně přinese úsporu vypnutí strojů? Je to vůbec možné? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO