Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice anonymní společnosti. První část se zabývá teoretickými východisky vnitropodnikových směrnic a dlouhodobého majetku. Ve druhé části je popsána společnost, provedena finanční analýza a zhodnocení aktuálního stavu vnitropodnikových směrnic obchodní korporace. Ve třetí části, a zároveň poslední, je vytvořen komplexní návrh vnitropodnikové směrnice zaměřené na dlouhodobý majetek.
The bachelor thesis is focused on internal directives of the anonymous company. The first part deals with theoretical basis of internal directives and fixed assets. In the second part author describes the company, is performing a financial analysis and evaluation of the current state of internal corporate guidelines. In the third and last part a comprehensive draft of the internal directive focused on fixed assets is created.
Description
Citation
HOROVÁ, K. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Gláserová - Jak jste stanovila částku ceny při vymezení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení? - odpovězeno Ing. Gláserová - Připomínky k formulaci ocenění majetku na str. 62. Ing. Gláserová - Jak souvisí technické rezervy, majetek a závazky s finančním majetkem? - neodpovězeno Ing. Gláserová - Může nastat technické zhodnocení u nehmotného majetku? Znáte nějaký konkrétní případ? - odpovězeno Ing. Irein - Jak byste udělala, aby se při každé změně zákona nemusela měnit směrnice? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO