Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje spracovanie súčasnej situácie podniku na trhu. V poslednej časti navrhujem komplexný marketingový plán, ktorý dbá na splnenie zvolených cieľov.
The main goal of this bachelor´s thesis is to prepare a draft marketing plan for ISSO, s.r.o.. In the theoretical part, knowledge about marketing, marketing communication is processed. The second analytical part includes the processing of the current situation of the company on the market. In the last part, I propose a comprehensive marketing plan that takes care of the chosen goals.
Description
Citation
NOVOTNÝ, I. Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-09-11
Defence
Otázky vedoucího práce - částečně zodpovězeno Otázky oponenta práce - částečně zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - nezvažoval jste ve svém plánu delší časové období než jeden rok? - odpověď: firma požadovala pohled z krátkodobého horizontu - nezvažoval jste inovaci počítačů v delším období, myslíte že hodnota bude nadále stejná? - ano, a zůstane stejná Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - jak jste zjistil hodnotu navýšení tržeb, zvažoval jste relevantnost při outsourcování služeb? - ano Ing. Nina Bočková, PhD. - jaká je zhruba životnost počítače? - fyzická 10 let, morální 7 let - zákazníci si kupují počítač, aby jim vydržel, musíte počítat s hodnotou jinou než 8 % - co znamená údaj zápisu společnosti do obchodního rejstříku, jedná se o překlep? - ano - práce obsahuje množství překlepů
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO