Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie výkonnosti vybranej firmy Multibrand Servis s.r.o. pomocou nástrojov finančnej analýzy za obdobie 2016-2020. Práca je zložená z 3 častí. Prvá časť sa zameriava na teoretické východiská, ciele práce a postupy spracovania. V druhej časti sú uvedené základné informácie o spoločnosti a prevedené výpočty finančných ukazovateľov. V poslednej časti sa venujem vlastným návrhom na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti.
The bachelor thesis describes the evaluation of the financial situation of the company Multibrand Servis s.r.o. during the period between the years 2016 and 2020. The thesis consists of three parts. The first part includes theoretical background and applied methods. The second part describes the basic information about the company and provides a calculation of key financial metrics. The final part is dedicated to suggestions for improvements of the financial situation of the company.
Description
Citation
MIČO, S. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Otázky oponenta práce - plně zodpovězeno Ing. Bočková - Jaké jsou náklady faktoringu, který navrhujete v práci? - částečně zodpovězeno Ing. Luňáček - Z jakých dat čerpáte v analýze použité oborové ukazatele? - plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO