Deformačně-napěťová analýza ohýbaných prutů metodou konečných prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá řešením deformačně-napěťové analýzy ohýbaných prutů pomocí metody konečných prvků. Algoritmy metody konečných prvků pro různá uložení prutů jsou napsány pomocí softwaru Matlab. Poté jsou výsledky srovnány a ověřeny pomocí analytického řešení a softwaru ANSYS.
This thesis is about solving stress-strain analysis of beam elements using finite element method. Algorithms of the finite element method for variously mounted beams are implemented using Matlab. Results are then compared and validated with analytic solution and ANSYS software solution.
Description
Citation
DUŠKOVÁ, T. Deformačně-napěťová analýza ohýbaných prutů metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Posluchačka prezentovala běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci a následně odpověděla na všechny otázky oponenta a otázky dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO