ZOO BRNO – TROPICKÝ PAVILON

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zadáním bylo vytvořit tropický pavilon v ZOO Brno. Nejpodstatnějším aspektem mající vliv na celkové řešení je unikátní poloha stávajícího pavilonu, který se nachází na vrcholu kopce. V širším okolí se nachází zalesněná krajina. Nabízí se možnost pro vybudování nových expozičních prostor s ohledem na budoucí rozvoj zoologické zahrady. Jak tedy přistoupit k takovému zadání? Expozice pavilonu je zaměřená na faunu a floru deštného pralesa: Střední Ameriky a Amazonie. Návrh počítá se zbouráním stávajícího pavilonu, který je v současném stavu nevyhovující a zastaralý. Součástí nového pavilonu je také návrh venkovních expozičních ploch. Hlavní inspirací pro nový pavilon se stala mayská pyramida v džungli. Venkovní expozice jsou inspirované reliéfem amazonské krajiny.
The assignment was to create a design of a tropical pavilion at the Brno Zoo. The most important aspect influencing the overall solution is the unique location of the existing pavilion, located at the top of the hill. In the wider area there is a forested landscape. There is an opportunity to build new exhibition spaces with regard to the future development of the zoo. So how to proceed with such assignment? The exhibition of the pavilion focuses on fauna and flora of the rainforest: Central America and the Amazon. The proposal envisages the demolition of the existing pavilion, which is currently unsuitable and obsolete. Part of the new pavilion is also the design of outdoor exposure areas. The main inspiration for the new pavilion was the Mayan Pyramid in the jungle. The outdoor expositions are inspired by the relief of the Amazonian landscape.
Description
Citation
MALÍK, L. ZOO BRNO – TROPICKÝ PAVILON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Miloš Tabarka (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO