Obnova malých a středních měst

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Na konferenci je pojednáno o podpůrných programech obnovy jednotlivých měst. Ve vybraných městech je popsán strategický program obnovy, vize, realizované kroky v programu obnovy, vazba na evropské programy a celková vize do budoucna. Snaha je nastínit celospolečenské a lokální aktivity, aktivity magistrátu jednotlivých měst, politických stran, zájmových skupin, eko - spolků, a privátních subjektů ve vztahu k udržitelné obnově vybraných aglomerací.
Description
Keywords
Citation
XIII. Vědecká konference doktorandů. 2009 s. 30-34. ISBN 978-80-214-3878-1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO