Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 60 t s vahadlovým uspořádáním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výpočtem a návrhem konkrétního pojezdového mechanismu mostového jeřábu, který se pohybuje uvnitř haly. Pojezdový mechanismus je uložen ve vahadlovém uspořádaní a nosnost jeřábu je 60 tun. V rešeršní části je pojednáváno o obdobných konstrukčních řešeních. Následně je navržen motor, převodovka a brzdy. Dále je proveden výpočet jednotlivých komponent pojezdového mechanismu. Výstupem celé práce je výkresová dokumentace.
The bachelor's thesis deals with the calculation and the design of a concrete running mechanism of the bridge crane, which moves inside the hall. The running mechanism is stored in a pendulum arrangement, and the lifting capacity of the crane is 60 tons. The research part deals with similar design solutions. Subsequently, the engine, gearbox and brakes are designed. Further, the calculation of the individual components of the running mechanism is carried out. The output of the whole work is the drawing documentation.
Description
Citation
PTÁČNÍK, M. Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 60 t s vahadlovým uspořádáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Zdeněk Heneš (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Výpočet adhézní síly, zatížení kol. nezodpovězeno Jaký způsob mazání ložisek jste v návrhu uvažoval? částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO