Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí

but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorJagošová, Kláracs
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:36:13Z
dc.date.available2018-10-21T17:36:13Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, toxikologii a osudu v životním prostředí. Druhá část práce je zaměřena na současné metody stanovení těchto škodlivých látek, včetně pasivního a aktivního vzorkování z jednotlivých matric, extrakce, přečištění a finální analýzy. Ve třetí části je navržen standardní operační postup pro stanovení alkylderivátů PAHs v reálném vzorku sestávající se z tlakové extrakce rozpouštědlem, sloupcové chromatografie a kompletní dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. V závěrečných kapitolách je diskutována experimentální část a výsledky stanovení alkylderivátů PAHs v laboratořích ÚCHTŽP.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with alkylderivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment. Basic information about its physicochemical properties, toxicology and environmental fate is presented here. The second part of thesis is focused on suitable method for the determination of these harmful compounds, including sampling, extraction, cleaning step and final analysis. In the third part the draft of standard operating procedure for the determination of A-PAHs in the real sample is outlined. The analysis consists from three steps – Pressurized Solvent Extracttion, column chromatography and two dimensional gas chromatography with mass spectrometry. The final sections of thesis discusses the experimental part and results of determination of A-PAHs.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationJAGOŠOVÁ, K. Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91241cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60608
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíkůcs
dc.subjectkompletní dvoudimenzionální plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcícs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjectAlkylderivatives of polycyclic aromatic hydrocarbonsen
dc.subjectcomprehensive two dimensional gas chromatography with mass spectrometric detectionen
dc.subjectextractionen
dc.titleAlkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředícs
dc.title.alternativeAlkylderivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in the environmenten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-14-14:03:30cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid91241en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:59:33en
sync.item.modts2021.11.12 14:15:01en
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_91241.html
Size:
9.36 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_91241.html
Collections