Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o teoretických principech štíhlé výroby a následně o jejím úspěš-ném zavádění do dvou reálných firem a jejich vzájemném porovnání. Na začátku práce je provedena rešerše problematiky, shrnutí historie, popis jednotlivých metod, zahraniční apli-kace a srovnání vybraných přístupů. V druhé části práce je popsána implementace do dvou reálných brněnských firem. Obě se shodně zabývají třískovým obráběním, ale liší se jiným ty-pem výroby a velikosti dávky. V obou případech je navrženo inovativní rozložení dílny, jsou inovovány procesy a navrženy nové postupy s cílem zefektivnit každou firmu.
This bachelor theses deals with theoretical principles of lean manufacturing, consequently about its successful implementation into two real companies and their mutual comparison. At the beginning of these thesis the publication research is done as well as history summary, method descriptions, foreign applications and comparison of selected approaches. In the sec-ond part of the work the implementation into two Brno real companies is described. Both companies use chip forming cutting process but they have different type of production and batch size. It is designed innovative shop floor layout, innovated processes and new proce-dures in order to increase efficiency of each company.
Description
Citation
MACHALA, M. Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Autor prezentoval svoji práci a odpovídal na dotazy oponenta s následnou diskusí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO