Možnosti vytápění biomasou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první části se zabývá rozdělením krbových kamen podle roštu, použitého výrobního materiálu, podle spalovacích vzduchů a přenosu tepla. Druhá část se zabývá normou ČSN EN 13 240. Následují oddíly pojednávající o měřícím úseku, použitých měřících přístrojích a zkušebním palivu. Poslední část se zabývá samotnými měřeními, vyhodnocováním výsledků a výpočtem účinnosti.
This bachelor thesis is divided into five main parts. The first part divides stoves according to the type of grate, material, trasmission of heat and combustion of gasses. The second part deals with the ČSN EN 13 240 norm. The following parts discuss measurement points and the devices used for measuring and test fuel. The last part deals with the collected data, the results drawn from these data and the efficiency calculation.
Description
Citation
SYNEK, M. Možnosti vytápění biomasou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO