Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesy, které jsou spojené s vlhkostí v elektrotechnice. Bakalářská práce je zaměřené na součástky a základní materiály, které jsou citlivé na vlhkost a na jejich defekty způsobené vlhkostí při procesech v reflow pájení. Teoretická část práce popisuje principy měření vlhkosti a druhy její absorpce. Dále tato práce popisuje základní dělení a defekty použitých součástek, základních materiálů a pouzdřících materiálů citlivých na vlhkost. Rovněž je zde uveden výběr norem zabývajících se touto problematikou. Další teoretická část je zaměřená na manipulaci se součástkami a materiály citlivými na vlhkost. Praktická část se zabývá metodikou měření navlhavosti součástek a materiálů s ohledem na úroveň jejich citlivosti na vlhkost a praktickým měřením. Následující praktická část je zaměřená na metodiku vysoušení, praktické měření vysoušení a porovnání dvou vysoušecích kabinetů
This bachelor thesis deals with process associated with moisture in electrotechnics. The bachelor thesis is focused on the components and basic materials that are sensitive to moisture and defects caused by moisture in the reflow soldering process. The theoretical part describes the principles of measuring humidity and sorts of absorption. Furthermore this work described the basic classification and defects in components, base materials and packaging material sensitive to moisture and selection of standards dealing with this issue. Another theoretical part is focused on the manipulation with components and materials sensitive to moisture. The practical part deals with the methodology and practical measurement of moisture soaking in the components and materials with respect to their level of sensitivity to moisture. The following part is focused on the methodology of drying, practical measurement of drying and comparing two drying cabinets.
Description
Citation
POSPÍŠIL, T. Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (místopředseda) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Jaká byla vlhkost v prostorách laboratoří? Jakým způsobem je udržována vlhkost v halách firmy? Byly testy prováděny na součástkách nebo celých deskách? Jaká je teplota ve vysoušecím kabinetu? Čím si vysvětlujete nestandartní průběh křivky u některých vzorků? Je zohledněno otvírání a zavíraní dveří vysoušecích kabinetů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO