Legislation and Public Space

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-11-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Legislativa má vliv na podobu měst, jejichž nedílnou součástí jsou i veřejná prostranství. Přestože jsou veřejná prostranství obecně známým pojmem, jejich definice je z hlediska české legislativy problematická. Článek rozebírá veřejné prostranství optikou platné české legislativy a upozorňuje na její rozpor s výkladem veřejného prostranství ve stavebním zákoně a zákoně o obcích. Ilustruje její výklad na příkladu urbanistických struktur města Brna a zamýšlí se nad jejími slabinami.
Legislation has an impact on the shape of cities, which of course include public spaces. Although public space is a generally known term, its definition is problematic in terms of Czech legislation. This article analyzes public space through the lens of Czech legislation and draws attention to its contradiction with another valid law. This article illustrates the interpretation of legislation, using the urban structure of the city of Brno as an example. This article will also speculate about its weaknesses.
Description
Citation
8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019, s. 63-68. ISBN 978-80-214-5802-4.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Citace PRO