Organizace volejbalového turnaje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na organizaci turnaje v plážovém volejbale. V teoretické části se zabýváme jednotlivými složkami marketingu. Praktická část se zaměřuje na samotnou organizaci turnaje a jeho následné vyhodnocení.
This bachelor thesis is focused on beach volleyball tournament organization. In the theoretical part, we are pursuing individual marketing factors. The practical part is focused on the tournament arrangement itself, and following evaluation.
Description
Citation
ŽEJDLOVÁ, K. Organizace volejbalového turnaje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeny Ostatní otázky: Ing. Helena Hanušová, CSc.: Proč se nikde v práci neuvádí, kdo byl ředitelem projektu, že jste byla jen jedním z organizátorů? Částečně zodpovězeno Když uvádíte silné stránky ve SWOT analýze, chybí Vám provazba na CESU. Částečně zodpovězeno Výčet slabých stránek je nedostačující. Doplňte prosím další slabé stránky? Částečně zodpovězeno Poznámka: Cílem práce, který uvádíte rozhodně nejsou použité metody. Ing. Jana Hornungová, Ph.D.: Blíže specifikujte výdaje na tisk, pohonné hmoty atd. Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO