Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2011 – 2015 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy jsou navrženy opatření, která zaručí zlepšení stávající situace společnosti.
This bachelor´s thesis “Evaluation of the financial situation of a company and proposals for its improvement” is focused on the assessment of the financial situation of the company in the years 2011 – 2015 using selected methods of financial analysis. Based on the results of the financial analysis are proposed measures to guarantee the improvement of the current situation of the company.
Description
Citation
VRUBELOVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno. Doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA: Na základě jaké analýzy studentka navrhuje opatření v oblasti propagace? Ing. Petr Novák, Ph.D.: Na jakém předpokladu jsou založeny návrhy, které mají pomoci zlepšit finanční situaci podniku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO