Návrh soustružnického nože s vnitřním chlazením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zaměřena na všeobecný přehled soustružení, dále na řezné nástroje s vnitřním chlazením. Popisuje výhody a nejnovější poznatky v oblasti řezných nástrojů s vnitřním chlazením u světových výrobců. V druhé části závěrečné práce je řešen návrh soustružnického nástroje s vnitřním chlazením a uvedeno jeho technologické a ekonomické zhodnocení.
The bachelor´s thesis is partly focused on a general overview of turning and the turning tools with internal cooling. It describes the benefits and latest developments of this section at worldwide producers. There are a solution of a proposal of turning tools with internal cooling and its technological and economic evaluation in the second part of the thesis.
Description
Citation
MATOUŠEK, J. Návrh soustružnického nože s vnitřním chlazením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2011-11-01
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Váš soustružnický nůž se bude vyrábět, a jaká bude celková cena u obou variant? Otázka 2: U jakých typů nástrojů by tato varianta byla možná? Otázka 3: Pro jakou operaci by jste doporučil právě tyto nože? Otázka 4: Vysvětlete, jak jste volil nástrojové materiály? Otázka 5: Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi životností a trvanlivostí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO