Statistický modul k pracovní databázi TIVOLE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná diplomová práce je vytvořena pro potřeby společnosti IBM konkrétně pro pobočku IBM IDC Czech Republic, s.r.o. Práce se zabývá vývojem statistického modulu pro pracovní databázi TIVOLE za použití programu Lotus Notes. Základním posláním práce je zjednodušit vytváření reportů a grafických výstupů dat týkajících se rychlosti práce operátorů a zároveň na spotřebě času a lidských zdrojů potřebných k řešení problému.
Presented thesis thesis is written for IBM Company, specifically IBM IDC Czech Republic, s.r.o. branch. The thesis describes development of statistic module for work database TIVOLE utilizing Lotus Notes program. The basic aim of the thesis is to ease creation of reports and graphical data outputs in relation to speed of operator´s work while narrowing down the required time of human resources for solving problems.
Description
Citation
JEŽEK, J. Statistický modul k pracovní databázi TIVOLE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1. Rozdíl mezi LEAN a SIX SIGMA 2. Jaký program používá společnost IBM při řešení problémů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO