Hotel

Abstract
Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provádění stavby hotelového objektu. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V podzemním patře se nachází parkovaní a technické zázemí hotelu, v prvním patře je vstupní hala s recepcí, restaurace, kancelář a zázemí pro zaměstnance. Ve druhém patře jsou ubytovací jednotky a posilovna a v posledním patře jsou ubytovací jednotky a wellness
The subject of the thesis is project documentation for the construction of a hotel building. The building has three above ground floors and one subterranean. In the underground floor there is parking and technical facilities of the hotel, on the first floor there is an entrance hall with a reception, a restaurant, an office and facilities for employees. On the second floor there are accommodation units and a gym, and on the last floor there are accommodation units and wellness.
Description
Citation
SEDLAČÍK, M. Hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Ivana Utíkalová (člen) doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. Michal Požár, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Doubek (člen) Ing. Pavel Kotol (člen) doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Hotel. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. - Popište bezbariérový přístup do objektu, objasněte odvodnění parkoviště. - Popiště funkci rampy. - Objasněte konstrukci a zakreslení podhledů. - Popište konstrukci a popis prosklených stěn. - Objasněte návrhy stěn - materiály a tloušťky, velikost a umístění instalačních šachet. - Základy - zakreslení z hlediska aplikace čar je dle ČSN ISO 128. - Objasněte návrh hydroizolace spodní stavby. - Popište důvod návrhu K.V. jednotně 3700 mm - Objasněte návrh strojoven výtahů Z důvodu velkého množství připomínek oponenta je v tomto protokolu uvedena pouze jejich část. Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO